?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org.joyceish.com/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 气源球阀后期使用在恶劣条件下更能体现其价?- 艾尔森电气设备镇江有限公?/title> <meta name="Keywords" content="" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/template/DGYQ0012/lib/top.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/template/DGYQ0012/lib/about.css" /> </head> <body> <a href="http://<a href="http://www.longtanguojihotel.com/">ù</a>" target="_blank"></a>| <a href="http://www.zthg13669888942.com.cn/">ֻ</a> <div class="h_top"> <div class="header"> <div class="h_zc"> <div class="t_fd fr"> </div> 艾尔森电气设备镇江有限公司为您免费提?a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com">卡套接头</a>?a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/">不锈钢气源球阀</a>?a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/">仪表保温保护?/a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注? </div> <div class="h_con"> <div class="h_pho fr"> 全国咨询热线? <b>0511-88452000</b> <span> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/tencent://message/?uin=496379822&Site=在线QQ&Menu=yes" title="点击咨询"> <img src="http://www-aeszj-com.joyceish.com/template/DGYQ0012/images/t_ico.jpg" alt="点击咨询" /> </a> </span> </div> <div class="fl"> <img src="http://www-aeszj-com.joyceish.com/uploads/logo/20180724020844.png" alt="不锈钢抛? /> </div> <p class="h_tex fl"><b>艾尔森电气设备镇江有限公?/b>防爆电加热器和尿素合成塔塔盘的专业厂?/p> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/" title="网站首页">网站首页</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/about/" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/" title="产品展示">产品展示</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/" title="新闻中心">新闻中心</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/download/" title="产品图库">产品图库</a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/164.html" title="电子说明?>电子说明?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/about/about2.html" title="荣誉资质">荣誉资质</a></li> <li class="born"><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/contact/" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="sou"> <div class="s_inp01 fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="25" class="cpkey" value="http://www-aeszj-com.joyceish.com/" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="http://www-aeszj-com.joyceish.com/1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="http://www-aeszj-com.joyceish.com/2" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="http://www-aeszj-com.joyceish.com/" src="http://www-aeszj-com.joyceish.com/template/DGYQ0012/images/btn.jpg" align="top" /> </form> </div> <p class="fl">热门关键词搜索: <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/266.html">消声?/a> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/265.html">铜质卡套接头</a> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/264.html">四通接?/a> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/263.html">卡套接头</a> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/262.html">防爆接头</a> </p> </div> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:450px; margin-left:-460px;"> </div> </div> </div> <div class="left-1"> <div class="left-1-t"> 新闻列表 </div> <div class="left-1-b"> <ul> <li><a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/dzsms/">电子样本?/a></li> <li><a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/jszc/">技术支?/a></li> </ul> </div> </div> <div class="left-2"> <div class="left-2-t"> 联系我们 </div> <div class="left-2-b"> <img src="http://www-aeszj-com.joyceish.com/template/DGYQ0012/images/contact-img.gif" width="186" height="80" /> <p> 联系人:董笋<br /> 手机?3852952799<br /> 电话?511-88452000<br /> 传真?511-88455220<br /> 邮箱:dong@aeszj.com<br /> 地址:江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园?</p> </div> </div> </div> <div class="about-right"> <div class="about-right-top"> <h5>新闻信息</h5> <span>您当前的位置是:<a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/">首页</a> > <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/">新闻信息</a> > 详细内容</span> </div> <div class="about-right-bottom"> <div class="agent_con"> <div class="nshow-right-bottom"> <h1>气源球阀后期使用在恶劣条件下更能体现其价?/h1> <div class="NewsView-title-Source"> 发布时间?018-06-19  来源? <span id="hits"><a href='http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/403.html'>http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/403.html</a></span> </div> <div class="NewsView-title-Content"> <b>气源球阀</b>后期使用在恶劣条件下更能体现其价?br /> <br /> 气源球阀只需要用气动执行器用气源旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。完全平等的阀体内腔为介质提供了阻力很小、直通的流道。通常认为球阀最适宜直接做开闭使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用。球阀的主要特点是本身结构紧凑,易于操作和维修,适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质,如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等。球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的?br /> <br /> 球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的。球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用。球阀主要优点如下?nbsp;<br /> 1、适用于经常操作,启闭迅速、轻便?、流体阻力小?nbsp;<br /> 3、结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修?、密封性能好?nbsp;<br /> 5、不受安装方向的限制,介质的流向可任意?、无振动,噪声小?br /> </div> <div class="fanhui"></div> <div class="NewsView-title-Share"> <div id="bdshare" class="bdshare_t bds_tools_32 get-codes-bdshare"> <a class="bds_qzone" title="分享到QQ空间" href="#"></a> <a class="bds_tsina" title="分享到新浪微? href="#"></a> <a class="bds_tqq" title="分享到腾讯微? href="#"></a> <a class="bds_renren" title="分享到人人网" href="#"></a> <span class="bds_more">更多</span> <a class="shareCount" href="#" title="累计分享0?>0</a> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="NewsView-title-Next"> <div>上一?<a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/404.html">卡套接头的用处大与它的性能特点相呼?/a></div> <div>下一?<a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/402.html">仪表保护箱的制造要求严谨技术要求自然严?/a></div> </div> <div class="fanhui"></div> <div class="tag"> 相关标签?a href='http://www-aeszj-com.joyceish.com/key.aspx?k=%c6%f8%d4%b4%c7%f2%b7%a7'>气源球阀</a>, </div> <div class="Information1"> <div class="Information1-title"> <div class="Information1-title-l"> 相关新闻? </div> <div class="Information1-title-r"> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/">更多>></a> </div> </div> <div class="Information1-nr"> <ul class="folder-list"> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/406.html" target="">气源球阀的结构形朝着多样化不断发展进步着</a><span class="fr">2018-08-20</span></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/403.html" target="">气源球阀后期使用在恶劣条件下更能体现其价?/a><span class="fr">2018-08-20</span></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/400.html" target="">气源球阀详细出厂说明提供定制方案</a><span class="fr">2018-08-20</span></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/397.html" target="">气源球阀无论怎么使用都不轻易腐蚀</a><span class="fr">2018-08-20</span></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="Information"> <div class="Information-title"> <div class="Information-title-l"> 相关产品? </div> <div class="Information-title-r"> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/">更多>></a> </div> </div> <div class="Information-nr"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/239.html"><img src="http://www-aeszj-com.joyceish.com/uploads/cp/20160217020054.jpg" /></a><span><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/239.html">卡套气源球阀</a></span></li> <li><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/237.html"><img src="http://www-aeszj-com.joyceish.com/uploads/cp/20140721102212.jpg" /></a><span><a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/237.html">不锈钢气源球阀</a></span></li> </ul> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="re_lk"> <div class="f_wrap"> <div class="f_nav footer"> <div class="f_navm"> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/">网站首页</a> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/about/">关于我们</a> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/supply/">产品展示</a> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/">新闻中心</a> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/download/">产品图库</a> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/news/164.html">电子说明?/a> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/buy/">荣誉资质</a> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/kataojietou/">卡套接头</a> <a rel="nofollow" href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/contact/">联系我们</a> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/4g/" rel="nofollow">手机网站</a> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/sitemap.html">网站地图</a> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/sitemap.xml">XML</a> </div> </div> <div class="f_cr fixed"> <a href="http://www-aeszj-com.joyceish.com/" class="fl lo"> <img src="http://www-aeszj-com.joyceish.com/template/DGYQ0012/images/logo1.png" alt="艾尔森电气设备镇江有限公? class="f_lg" /></a> <ul class="fl"> <li>Copyright © 艾尔森电气设备镇江有限公?www.aeszj.com</li> <li>地址:江苏省扬中市油坊镇长旺村小型工业园?/li> <li>服务热线?511-88452000</li> <li>仪表保护箱哪家好?供应订做多少钱?卡套式气源球阀怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供气源球阀、卡套式管接头、仪表保温箱、卡套管接头等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制?/li> <li>    备案号:<a href="http://joyceish.com/a/20180820/48547.html" target="_blank" rel="nofollow">苏ICP?8039098?1</a>   </li> </ul> </div> </div> </div> <a href="http://www.lylqt.com/"></a> <a href="http://www.scxzr.com/">ϳ</a> <a href="http://www.hxswpos.com/">ϪɳѶ</a> <a href="http://www.goodshop123.com/">Ѷ</a> <a href="http://www.hongyunshuhua.com/">Ѷ</a> <a href="http://www.fz2scar.com/"></a> <a href="http://www.szsoftlighting.com/">֮Ѷ</a> <a href="http://www.yzcswj.com/">ӲѶ</a> <a href="http://www.harbinhcw.com/">Ѷ</a> <a href="http://www.shhxtent.com/"></a> <a href="http://www.shhuangyu.com/">Ѷ</a> <a href="http://www.longtanguojihotel.com/">ù</a> <a href="http://www.yudongjun.ne/">Ѷ</a> <a href="http://www.shlxfm.com/">Ϫ</a> <a href="http://www.bjshijihuatai.com/">ͻ̨Ѷ</a> <a href="http://www.kazite.net/">Ѷ</a> <a href="http://www.hanmanyou.com/">Ѷ</a> <a href="http://www.gxznzch.com/">н</a> <a href="http://www.langyashop.com/">ɽ</a> <a href="http://www.zhangzhou5.com/">Ѷ</a> <a href="http://www.gzjzxc.com/">ӽѶ</a> <a href="http://www.payhfb.com/">ӣѶ</a> <a href="http://www.sdbingtong.com/">ʱͫ</a> <a href="http://www.lcxytwz.com/">Ѷ</a> <a href="http://www.hzjzxwj.com/">ɽ</a> <a href="http://www.zthg13669888942.com.cn/">ֻ</a> <a href="http://www.hxyzg.com/"></a> <a href="http://www.bjrhjx.cn/">ó</a> <a href="http://www.shjiakuo.com/"></a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>